เอกสารดาวน์โหลด

รายการเอกสารระบบ ISO โปรแกรม ITAP

แบบฟอร์มจัดทำเล่มผู้เชี่ยวชาญ 

NameSizeHits
แบบฟอร์มสำหรับจัดทำเล่มผู้เชี่ยวชาญ25.1 KB42

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

NameSizeHits
1.แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการ ITAP108.5 KB207
2.รูปแบบการเขียนข้อเสนอโครงการของ ITAP โดยผู้เชี่ยวชาญ22.5 KB189
3.แบบฟอร์มการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ ITAP93.2 KB157

F (แบบฟอร์ม)

NameSizeHits
F-CO-ITAP-02 ใบสมัครขอรับบริการ ITAP [DOC file]69.1 KB121
F-CO-ITAP-02 ใบสมัครขอรับบริการ ITAP [PDF file]122.5 KB113
F-CO-ITAP-04 Snapshot รายงานการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น โดย ITA [DOC file]54.8 KB87
F-CO-ITAP-04 Snapshot รายงานการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น โดย ITA [PDF file]135.6 KB99
F-CO-ITAP-05 แบบฟอร์มรายงานการเข้าเยี่ยมบริษัทเพื่อวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น (โดยผู้เชี่ยวชาญ) [DOC file]32.3 KB92
F-CO-ITAP-05 แบบฟอร์มรายงานการเข้าเยี่ยมบริษัทเพื่อวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น (โดยผู้เชี่ยวชาญ) [PDF file]88.2 KB102
F-CO-ITAP-06 บันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้เชี่ยวชาญ [DOC file]42.0 KB90
F-CO-ITAP-06 บันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้เชี่ยวชาญ [PDF file]89.3 KB78
F-CO-ITAP-07 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการรักษาข้อมูลเป็นความลับ [DOC file]31.2 KB79
F-CO-ITAP-07 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการรักษาข้อมูลเป็นความลับ [PDF file]81.1 KB92
F-CO-ITAP-09 แบบคำขอรับการสนันสนุนด้านการเงินของโครงการ ITAP [DOC file]57.3 KB79
F-CO-ITAP-09 แบบคำขอรับการสนันสนุนด้านการเงินของโครงการ ITAP [PDF file]106.4 KB67
F-CO-ITAP-16 แบบประเมินผลโครงการ ITAP โดยบริษัท [DOC file]117.2 KB71
F-CO-ITAP-16 แบบประเมินผลโครงการ ITAP โดยบริษัท [PDF file]113.5 KB68
F-CO-ITAP-17 แบบคำขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการ ITAP [DOC file]31.6 KB75
F-CO-ITAP-17 แบบคำขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการ ITAP [PDF file]92.8 KB61
F-CO-ITAP-30 แบบอนุมัติเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการ [DOC file]49.2 KB64
F-CO-ITAP-30 แบบอนุมัติเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการ [PDF file]89.7 KB72
สนใจเข้าร่วมโครงการ ITAP