เอกสารดาวน์โหลด

รายการเอกสารระบบ ISO โปรแกรม ITAP

แบบฟอร์มจัดทำเล่มผู้เชี่ยวชาญ 

NameSizeHits
แบบฟอร์มสำหรับจัดทำเล่มผู้เชี่ยวชาญ25.1 KB154

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

NameSizeHits
1.แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการ ITAP108.5 KB347
2.รูปแบบการเขียนข้อเสนอโครงการของ ITAP โดยผู้เชี่ยวชาญ22.5 KB331
3.แบบฟอร์มการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ ITAP93.2 KB286

F (แบบฟอร์ม)

NameSizeHits
F-CO-ITAP-02 Rev.2 ใบสมัครขอรับบริการ ITAP [DOC file]40.5 KB130
F-CO-ITAP-02 Rev.2 ใบสมัครขอรับบริการ ITAP [PDF file]143.0 KB148
F-CO-ITAP-04 Rev.1 Snapshot รายงานการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น โดย ITA [DOC file]196.0 KB97
F-CO-ITAP-04 Rev.1 Snapshot รายงานการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น โดย ITA [PDF file]325.6 KB82
F-CO-ITAP-05 Rev.0 แบบฟอร์มรายงานการเข้าเยี่ยมบริษัทเพื่อวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น (โดยผู้เชี่ยวชาญ) [DOC file]32.3 KB161
F-CO-ITAP-05 Rev.0 แบบฟอร์มรายงานการเข้าเยี่ยมบริษัทเพื่อวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น (โดยผู้เชี่ยวชาญ) [PDF file]88.2 KB102
F-CO-ITAP-06 Rev.1 บันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้เชี่ยวชาญ [DOC file]42.0 KB158
F-CO-ITAP-06 Rev.1 บันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้เชี่ยวชาญ [PDF file]92.3 KB209
F-CO-ITAP-07 Rev.0 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการรักษาข้อมูลเป็นความลับ [DOC file]31.2 KB161
F-CO-ITAP-07 Rev.0 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการรักษาข้อมูลเป็นความลับ [PDF file]81.1 KB135
F-CO-ITAP-09 Rev.1 แบบคำขอรับการสนันสนุนด้านการเงินของโครงการ ITAP [DOC file]35.3 KB83
F-CO-ITAP-09 Rev.1 แบบคำขอรับการสนันสนุนด้านการเงินของโครงการ ITAP [PDF file]167.8 KB136
F-CO-ITAP-16 Rev.2 แบบประเมินผลโครงการ ITAP โดยบริษัท [DOC file]117.2 KB113
F-CO-ITAP-16 Rev.2 แบบประเมินผลโครงการ ITAP โดยบริษัท [PDF file]218.5 KB98
F-CO-ITAP-17 Rev.3 แบบคำขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการ ITAP [DOC file]41.5 KB87
F-CO-ITAP-17 Rev.3 แบบคำขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการ ITAP [PDF file]141.3 KB135
F-CO-ITAP-30 Rev.1 แบบอนุมัติเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการ [DOC file]27.3 KB95
F-CO-ITAP-30 Rev.1 แบบอนุมัติเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการ [PDF file]250.9 KB85