ดร.อนันต์  ตันวิไลศิริ
Dr. Anan  Tanwilaisiri

ตำแหน่งปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการพิมพ์และสื่อสารมวลชน
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อีเมล anan_t@rmutt.ac.th
เบอร์โทรศัพท์เครือข่าย 02-549-4684

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

1. ระบบการพิมพ์ออฟเซตสำหรับงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์
2. ระบบการพิมพ์ดิจิทัลสำหรับงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์
3. ระบบการจัดการสีสำหรับงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์
4. ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตทางการพิมพ์
5. ระบบการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์บรรจุภัณฑ์

02/11/2020

ความเชี่ยวชาญของ ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ

ดร.อนันต์  ตันวิไลศิริ Dr. Anan  Tanwilaisiri […]
31/07/2019

‘มทร.ธัญบุรี’ต่อยอดเชิงพาณิชย์ ตรวจสารปนเปื้อนดิน-น้ำรง.อุตฯ

‘มทร.ธัญบุรี’ต่อยอดเชิงพาณิชย์ ตรวจสารปนเปื้อนดิน-น้ำรง.อุตฯ สยามรัฐ ฉบับวันที่ 31 […]
30/07/2019

มทร.ธัญบุรี โชว์ผลงาน การติดตามตรวจสอบ‘การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน’ เพื่อสิ่งแวดล้อม

นักวิจัยวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มทร.ธัญบุรี สร้างผลงานการจัดการ การติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน” สามารถให้คําปรึกษาแก่ผู้ […]
27/07/2019

มทร.ธัญบุรี โชว์ผลงานตรวจสอบ‘การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน’ เพื่อสิ่งแวดล้อม

นักวิจัยวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มทร.ธัญบุรี สร้างผลงานการจัดการ ‘การติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน’ สามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน […]
20/06/2019

ความเชี่ยวชาญของ ผศ.ดร.ฐนียา รังษีสุริยะชัย

ผศ.ดร.ฐนียา  รังษีสุริยะชัย Asst. Prof. Dr. […]
สนใจเข้าร่วมโครงการ ITAP