ข่าวกิจกรรม

06/04/2019

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม” (ITAP)

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม” (ITAP) ระหว่างวันที่ […]
05/02/2019

สวทช. ตรวจเยี่ยมเครือข่าย ITAP มทร.ธัญบุรี และตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกับทางเครือข่าย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ยินดีต้อนรับทีมงาน QA จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ […]
25/05/2018

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม (ITAP&4.0)

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม (ITAP&4.0) วันที่ 25 […]
14/02/2018

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากลุ่มวิจัยเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม (ITAP & 4.0)”

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากลุ่มวิจัยเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม (ITAP & 4.0)” […]
12/01/2018

การอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบสารสนเทศ ITAP : iSOF สำหรับเจ้าหน้าที่ ITAP และเครือข่าย

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบสารสนเทศ ITAP : iSOF สำหรับเจ้าหน้าที่ […]