จากที่ผลงาน “แผ่นเจลเย็นมาส์กหน้าสมุนไพรในรูปแบบนาโนซีรั่ม” (Cooling Phytogel Facial with Nano Serum Mask) ของ ดร.ไฉน น้อยแสง นักวิจัยและอาจารย์จากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ส่งเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน “44th International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลสมาพันธรัฐสวิส (The Swiss Federal Government of the State, the City of Geneva) และองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก หรือ WIPO (The World Intellectual Property Organization) เมื่อเร็วๆ นี้

โดยมีนักวิจัย และนักประดิษฐ์จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาทั่วโลก ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและแสดงผลงานทั้งในระดับประเทศและนานาชาติมากกว่า 1,000 ผลงาน มีประเทศต่างๆ เข้าร่วมกว่า 40 ประเทศ และมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 50,000 คน

ผลปรากฏว่าผลงาน “แผ่นเจลเย็นมาส์กหน้าสมุนไพรในรูปแบบนาโนซีรั่ม” ของ ดร.ไฉน น้อยแสง สามารถคว้า 2 รางวัล คือรางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) จาก Geneva International Invention 2016 และรางวัล Special Award on Stage จาก Taiwan Invention Association

ดร.ไฉน น้อยแสง เจ้าของผลงาน เผยว่า แผ่นเจลเย็นมาส์กหน้าสมุนไพรในรูปแบบนาโนซีรั่ม” เป็นผลงานต่อยอดมาจาก แผ่นเจลมาส์กหน้าสมุนไพร เป็นโครงการที่ มทร.ธัญบุรีได้ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ Talent Mobility กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในปี พ.ศ.2558

โดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เป็นหนึ่งหน่วยงานภายในของ มทร.ธัญบุรีที่ปฏิบัติงานร่วมกับภาคเอกชน เริ่มดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ.2559  โดยเปิดโอกาสให้ตนไปปฏิบัติงานบางเวลา ใน 1 สัปดาห์ไปทำงาน 3 วัน

และมีนักศึกษา 3 คน คือ นายเอกณัฏฐ์ ลาภสัมพันธ์ นางสาวจิรภิญญา โชคสมัย และนางสาวขวัญกมล สายรัตน์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขภาพความงาม และสปา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มาช่วยปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคการศึกษา ที่ศูนย์วิจัยนวัตกรรมความงาม (Beauty Innovation Research Center; BIRC) บริษัทเบร คอสเมติก แลบบอราทอรีส์ โดยทำสัญญากับทางมหาวิทยาลัยครั้งละ 1 ปี

สำหรับจุดเด่น “แผ่นเจลเย็นมาส์กหน้าสมุนไพรในรูปแบบนาโนซีรั่ม” ที่นำมาต่อยอด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยวัตถุดิบส่วนผสมในสูตรตำรับที่ได้จากธรรมชาติร้อยละ 95-100 โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุดิบพืชสมุนไพรไทยเป็นส่วนประกอบหลักได้มาจากวิสาหกิจชุมชนที่มีการเพาะปลูกพืชสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์ (organic) ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกของโลกที่มีการผสมผสานเสียงเพลงบรรเลงนำนั่งสมาธิ ที่ใช้ในระหว่างการทรีตเม้นท์แผ่นมาส์กกหน้าสมุนไพรในรูปแบบนาโนซีรั่ม

“แผ่นเจลมาส์กหน้าสมุนไพรที่พัฒนาขึ้นมีความแข็งแรง มีความยืดหยุ่น และคงรูปอยู่ได้ สามารถแนบติดไปกับผิวหน้าได้ดี ช่วยดูซับสิ่งสกปรก สามารถทำให้ผิวหน้ามีความชุ่มชื้น และซึมซาบสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วและออกฤทธิ์ทันที ช่วยเพิ่มให้ความเย็นแก่ผิวหนัง ซึ่งจะไปกระตุ้นประสาทในส่วนของตัวรับความเย็น (cold receptor) โดยตรง จึงมีผลต่อการรับรู้อุณหภูมิที่ปลายประสาท ทำให้ผิวหนังรู้สึกเย็นโดยไม่ได้เกิดจากการระเหยแล้วพาความร้อนออกไปจากผิวหนัง”

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังใช้คู่กับผลิตภัณฑ์เซรั่มในรูปแบบอิมัลชัน ที่มีส่วนประกอบของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสมุนไพร ซึ่งจะช่วยเพิ่มการดูดซึมเข้าสู่ผิวหนัง ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพของแผ่นมาส์กหน้าสมุนไพร แผ่นเจลมาส์กหน้าสมุนไพรสามารถย่อยสลายได้ง่าย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ดร.ไฉนกล่าวต่อว่า จากผลงานความสำเร็จของทีมวิจัยแผ่นเจลเย็นมาส์กหน้าสมุนไพรในรูปแบบนาโนซีรั่ม ที่สามารถสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์มาส์กหน้าสมุนไพร และเป็นการเพิ่มมูลค่าของพืชสมุนไพรไทย ทางบริษัทเบร คอสเมติก แลบบอราทอรีส์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “มาตุลี” ได้วางแผนการจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ในตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ

“โดยประมาณการไว้ว่าไตรมาส 4 ของปี พ.ศ.2559 คาดว่าจะได้รับความสนใจจากผู้บริโภค และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความงาม ซึ่งมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง”

อ้างอิงเว็บไซต์ : http://shorturl.at/vFO38