ข่าวประชาสัมพันธ์

31/07/2019

‘มทร.ธัญบุรี’ต่อยอดเชิงพาณิชย์ ตรวจสารปนเปื้อนดิน-น้ำรง.อุตฯ

‘มทร.ธัญบุรี’ต่อยอดเชิงพาณิชย์ ตรวจสารปนเปื้อนดิน-น้ำรง.อุตฯ สยามรัฐ ฉบับวันที่ 31 […]
30/07/2019

มทร.ธัญบุรี โชว์ผลงาน การติดตามตรวจสอบ‘การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน’ เพื่อสิ่งแวดล้อม

นักวิจัยวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มทร.ธัญบุรี สร้างผลงานการจัดการ การติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน” สามารถให้คําปรึกษาแก่ผู้ […]
27/07/2019

มทร.ธัญบุรี โชว์ผลงานตรวจสอบ‘การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน’ เพื่อสิ่งแวดล้อม

นักวิจัยวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มทร.ธัญบุรี สร้างผลงานการจัดการ ‘การติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน’ สามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน […]
22/03/2019

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม” (ITAP)

25/05/2018

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนากลุ่มวิจัยเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม 4.0”